Bearbrick RIOT COP Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_20
20,286,000₫

Mô tả

Bearbrick RIOT COP Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Bearbrick Riot Cop là sự hợp tác giữa Medicom Toy và Brandalism, với đặc trưng là một trong những họa tiết nổi tiếng của Banksy về một cảnh sát mặc đồ chống bạo động với khuôn mặt cười màu vàng ló ra từ dưới mũ bảo hiểm.

 

 Bearbrick RIOT COP Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick RIOT COP Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick RIOT COP Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick RIOT COP Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng