Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_7
18,621,000₫

Mô tả

Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

 
  • Bậc thầy về in lụa và là vua của nghệ thuật đại chúng, Andy Warhol đã đại diện cho nhiều người nổi tiếng đương thời: Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor và tất nhiên, biểu tượng tình dục cuối cùng của thập niên 50: Elvis Presley. 
  • Một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đã được tiếp cận thông qua sự hợp tác giữa Medicom và Quỹ Andy Warhol.

 

 

 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng