Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_7
-10% 16,758,900₫ 18,621,000₫

Mô tả

Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

 
  • Bậc thầy về in lụa và là vua của nghệ thuật đại chúng, Andy Warhol đã đại diện cho nhiều người nổi tiếng đương thời: Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor và tất nhiên, biểu tượng tình dục cuối cùng của thập niên 50: Elvis Presley. 
  • Một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đã được tiếp cận thông qua sự hợp tác giữa Medicom và Quỹ Andy Warhol.

 

 

Sản phẩm liên quan

-10%
 Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
23,718,600₫ 26,354,000₫
-10%
 Bearbrick Andy Warhol  Bearbrick Andy Warhol
17,064,000₫ 18,960,000₫
-10%
 Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp  Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
28,079,100₫ 31,199,000₫
-10%
 Bearbrick Astroboy Brave Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Ver Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick Astroboy Brave Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Ver Size 1000% Chính Hãng
18,816,300₫ 20,907,000₫
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng