Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_10
20,080,000₫

Mô tả

Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

 
  • Hai trong số những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất mọi thời đại kết hợp trên chiếc Be@rbrick độc nhất vô nhị từ Medicom Toy. 
  • Bộ sưu tập hiếm có phiên bản 1000%, được trang trí bằng tác phẩm nghệ thuật của Andy Warhol và Jean-Michel Basquiat, kỷ niệm thời gian các nghệ sĩ làm việc cùng nhau vào những năm 1980. 
  • Ngoài tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, hình vẽ còn được trang trí bằng chữ ký của Warhol và Basquiat ở mặt sau.

 

 

 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #4 Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng