Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_54
37,924,000₫

Mô tả

Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Mô hình đồ chơi Bearbrick x Sesame Street Cookie Monster Costume phiên bản 1000% là một trong những nhân vật được phát hành với sự hợp tác giữa Medicom Toys và chương trình dài tập dành cho trẻ em Sesame Street. 
  • Gấu Cookie Monster là mô hình Sesame Street thứ hai được phát hành sau mô hình Elmo Costume đầu tiên của bộ sưu tập vào năm 2019.

 

 Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng