Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_57
12,001,000₫

Mô tả

Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% chiều cao: 29,5 cm
  • 100% chiều cao: 7,6 cm
  • Tại vùng đất Care-a-Lot huyền diệu, những chú gấu Care-a-Lot tham gia vào những cuộc phiêu lưu bất tận, học hỏi tất cả về cách quan tâm và chia sẻ trên đường đi.

 

 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Care A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp