Bearbrick Andy Warhol's Muhammad Ali 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_10
7,680,000₫

Mô tả

Bearbrick Andy Warhol's Muhammad Ali 100% & 400%Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% Chiều cao: 28 cm
  • 100% Chiều cao: 7cm
  • Bậc thầy về in lụa và vua của nghệ thuật đại chúng, Andy Warhol đã tạo ra một tác phẩm rất đầy màu sắc xung quanh Muhamad Ali, mang tên Muhammad Ali của Andy Warhol và được chụp/vẽ vào năm 1977.

 

 Bearbrick Andy Warhol's Muhammad Ali 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Andy Warhol's Muhammad Ali 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Andy Warhol's Muhammad Ali 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Andy Warhol's Muhammad Ali 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Andy Warhol's Muhammad Ali 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp