Bearbrick Utagawa Kuniyoshi "The Haunted Old Palace at Soma" 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_28
6,721,000₫

Mô tả

Bearbrick Utagawa Kuniyoshi "The Haunted Old Palace at Soma" 100% & 400%Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% Chiều cao: 28 cm
  • 100% Chiều cao: 7cm
  • Bộ Bearbrick Utagawa Kuniyoshi (Cung điện cổ ma ám ở Soma) được trang trí bằng các hình ảnh từ bản in "Công chúa Takiyasha Triệu hồi bóng ma bộ xương quái dị tại Cung điện cổ ở Soma" của nghệ sĩ thế kỷ 19 Utagawa Kuniyoshi. Sự hợp tác này kết hợp lịch sử, giả tưởng và mỹ thuật với sự tiên phong của thời trang hiện đại, nghệ thuật hiện đại và văn hóa đại chúng.

 

 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi