Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_32
6,721,000₫

Mô tả

Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% Chiều cao: 28 cm
  • 100% Chiều cao: 7cm
  • 45,6 tỷ won
  • Là trò chơi của trẻ em
  • Từ loạt phim ăn khách Squid Game của Netflix đã có Front Man Be@rbrick! Đóng vai trò là người giám sát các trò chơi và điều khiển tất cả các vệ sĩ, Front Man nắm giữ quyền lực tuyệt đối...

 

 Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Squid Game Frontman 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp