Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_48
6,721,000₫

Mô tả

Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% Chiều cao: 28 cm
  • 100% Chiều cao: 7cm
  • Từ loạt phim 'Trò chơi con mực' phá kỷ lục, Medicom đã tái tạo lại một trong những nhân vật bí ẩn nhất - The Square Guard. Họ có nhiệm vụ tổ chức canh gác, chuyển thông tin đến người chơi và kỷ luật những binh lính bước ra khỏi hàng ngũ. Đây là một điểm nhấn thiết kế khác không thể bỏ qua trong bộ sưu tập phong cách chiết trung Be@rbrick.

 

 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick SQ Square 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp