Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_45
6,721,000₫

Mô tả

Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% Chiều cao: 28 cm
    100% Chiều cao: 7cm
  • Bearbrick x Space Jam: Bộ 100% & 400% Rabbrick Bugs Bunny lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Bugs Bunny từ Space Jam
  • Set có hai mô hình cao 28 cm và 7 cm, cả hai đều mặc bộ đồng phục của Tune Squad trong phim Space Jam. Bugs Bunny có hình dạng Rabbrick, dạng Thỏ của Bearbrick.
  • Bearbrick x Space Jam: Bộ 100% & 400% Rabbrick Bugs Bunny mới được phát hành vào tháng 3 năm 2022

 

 Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick Space Jam A New Legacy Rabbrick Bugs Bunny 100% & 400% Set Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp