Popmart Mega Space Molly Share A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_50
12,001,000₫

Mô tả

Popmart Mega Space Molly Share A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% chiều cao: 29,5 cm
  • 100% chiều cao: 7,6 cm
  • Tôi không có vấn đề về màu tím, tôi có niềm đam mê màu tím!

 

 Popmart Mega Space Molly Share A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Share A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Share A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Popmart Mega Space Molly Share A Lot Bear 400% & 100% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp