Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_57
-10% 27,217,800₫ 30,242,000₫

Mô tả

Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Mô hình SPACE MOLLY kích thước 1000% có màu sắc ngọt ngào và xinh đẹp như những viên kẹo! Khi đang khám phá không gian, MOLLY đã hạ cánh xuống một hành tinh kẹo. Được gói gọn bằng mùi hương ngọt ngào và tan chảy, chúng đã mang về rất nhiều viên kẹo đầy màu sắc.

 

Sản phẩm liên quan

-10%
 Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
23,718,600₫ 26,354,000₫
-10%
 Bearbrick Andy Warhol  Bearbrick Andy Warhol
17,064,000₫ 18,960,000₫
-10%
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
16,758,900₫ 18,621,000₫
-10%
 Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp  Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
28,079,100₫ 31,199,000₫
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng