Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_57
30,242,000₫

Mô tả

Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Mô hình SPACE MOLLY kích thước 1000% có màu sắc ngọt ngào và xinh đẹp như những viên kẹo! Khi đang khám phá không gian, MOLLY đã hạ cánh xuống một hành tinh kẹo. Được gói gọn bằng mùi hương ngọt ngào và tan chảy, chúng đã mang về rất nhiều viên kẹo đầy màu sắc.

 

 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Popmart Mega Space Molly Candy Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng