SuperHype

Nhân bản từ Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_54
36,411,000₫

Mô tả

Bearbrick Cookie Monster Costume Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Mô hình đồ chơi Bearbrick x Sesame Street Cookie Monster Costume phiên bản 1000% là một trong những nhân vật được phát hành với sự hợp tác giữa Medicom Toys và chương trình dài tập dành cho trẻ em Sesame Street. 
  • Gấu Cookie Monster là mô hình Sesame Street thứ hai được phát hành sau mô hình Elmo Costume đầu tiên của bộ sưu tập vào năm 2019.