Bearbrick Utagawa Kuniyoshi "The Haunted Old Palace at Soma" Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_18
17,479,000₫

Mô tả

Bearbrick Utagawa Kuniyoshi "The Haunted Old Palace at Soma" Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Bearbrick 1000% mô tả tác phẩm của Utagawa Kuniyoshi "The Haunted Place at Soma". 
  • Là một trong những bậc thầy vĩ đại của phong cách ukiyo-e trên tranh in và tranh khắc gỗ Nhật Bản, tác phẩm của ông được in trên toàn bộ kích thước của Bearbrick.

 

 

 

 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi
 Bearbrick Utagawa Kuniyoshi