Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_12
20,907,000₫

Mô tả

Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Một phiên bản siêu giới hạn, To-Fu OYAKO Gong Cha Bubble Tea ActionCity ĐỘC QUYỀN bởi DevilRobots!

 

 

 

 

 Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng