Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_12
-10% 18,816,300₫ 20,907,000₫

Mô tả

Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Một phiên bản siêu giới hạn, To-Fu OYAKO Gong Cha Bubble Tea ActionCity ĐỘC QUYỀN bởi DevilRobots!

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

-10%
 Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
23,718,600₫ 26,354,000₫
-10%
 Bearbrick Andy Warhol  Bearbrick Andy Warhol
17,064,000₫ 18,960,000₫
-10%
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
16,758,900₫ 18,621,000₫
-10%
 Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp  Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
28,079,100₫ 31,199,000₫
 Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Tofu Robot Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng