Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

SKU: bearbrick_410_13
7,920,000₫

Mô tả

Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400%Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp

  • Xuất xứ : Nhật Bản
  • 400% Chiều cao: 28 cm
  • 100% Chiều cao: 7cm
  • Bearbrick x The Simpsons luôn gây ấn tượng với các nhà sưu tập, bất kể chủ đề. Bộ Bearbrick The Simpsons CYCLOPS 100% & 400% có nhân vật Cyclops, người xuất hiện trong phần 13 của chương trình hoạt hình danh tiếng.

 

 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
 Bearbrick The Simpsons Cyclops 100% & 400% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp