Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_44
20,177,000₫

Mô tả

Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng

  • Mô hình Project Mercury Astronaut Be@rbrick là sự hợp tác với NASA và chương trình tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của cơ quan này, dự án Apollo. 
  • Mô hình giữa ngân hà được trang trí bằng các thiết bị mà Phi hành gia của Project Mercury sử dụng, đây là một món quà hoàn hảo dành cho những người yêu thích sưu tầm Be@rbrick và đam mê tìm hiểu về NASA.

 

 
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick PROJECT MERCURY ASTRONAUT Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng