Bearbrick Medicom Toy Plus Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Phiên Bản Black Chrome Size 1000% Chính Hãng

SKU: bearbrick_39
-10% 25,554,600₫ 28,394,000₫

Mô tả

Bearbrick Medicom Toy Plus Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Phiên Bản Black Chrome Size 1000% Chính Hãng

  • Mô hình Bearbrick này sử dụng màu đen làm tông màu chủ đạo, nổi bật với “chiếc áo” màu trắng và chữ thập màu đen.

 

Sản phẩm liên quan

-10%
 Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick 1st Model White Chrome Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
23,718,600₫ 26,354,000₫
-10%
 Bearbrick Andy Warhol  Bearbrick Andy Warhol
17,064,000₫ 18,960,000₫
-10%
 Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng  Bearbrick Andy Warhol's Elvis Presley Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Size 1000% Chính Hãng
16,758,900₫ 18,621,000₫
-10%
 Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp  Bearbrick ANNA SUI BLACK 1000% Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp
28,079,100₫ 31,199,000₫
 Bearbrick Medicom Toy Plus Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Phiên Bản Black Chrome Size 1000% Chính Hãng
 Bearbrick Medicom Toy Plus Đồ Chơi Mô Hình Cao Cấp Phiên Bản Black Chrome Size 1000% Chính Hãng